Brunnsviks Sportfiskeklubbs fiskekort på nätet (steg 2)

Fyll i alla dina uppgifter i formuläret. Fiskekortet gäller endast om alla formulärfält är riktigt ifyllda!
Viktigt: "Skriv ut formuläret på din skrivare och ta med den på fisketuren", det är ditt fiskekort!

Fiskekortsformulär:

Namn:  
Adress:  
Postnummer:  
Ort:  
Telefonnummer:  
E-postadress:  
Val av kort: Dagkort Fallbergstjärn?
Ny medlem?
Ungdomskort?
Medlemsförmån, att ta med sig en eller flera gäster till Norra Gussjön?
     (Ovanstående medlemsförmån gäller endast om du är medlem i Brunnsviks Sportfiskeklubb)
Medlemsavgift för nästkommande år.
Betalning via mobil/dator Betalning via mobil utan möjlighet till utskrift.
Betalning via dator/mobil med utskrift av fiskekortet på skrivare.
  Markera "knappen" till vänster, vilket visar att Du är medveten att medlem från föreningen kan kon­trol­lera ditt medlems- eller fiskekort! (Inskrivet i stadgar att medlemmar kan utföra kontrollen.)
 
Har du betalat Dag-/Ny medlems-/Ungdomskort eller medlemsförmånen till föreningen?
Skriv ditt svar med små bokstäver!    
  Jag försäkrar genom att markera "knappen" till vänster att jag har betalat via pg!
  Skriv in det du har lämnat i internetbankens meddelandefält, samt det aktuella datumet som gäller för fisket.
   
Inbetalningsnamn Vem betalar för fiskekortet? Skriv in namnet!
   
 
  När du klickar på länken nedan så skickas automatisk ett mail till dig! Kolla i skräppostmappen!
 
Fiskeregler:
Fallbergstjärn och Norra Gussjön omfattar hela året för medlemmar. Styrelsen förbehåller sig rätten att avlysa fiske i Fallbergstjärn i samband med fiskisättning eller eventuell utlåning. Max två  (2) fiskar/dag och max fyra (4) fiskar vecka. Detta gäller ädelfisk över 25 cm. Dagkortet gäller endast för Fallbergstjärn mellan kl. 00.00-24.00 angivit datum. Vid dagkort gäller två (2) ädelfiskar per dag över 25 cm. Fiske får endast bedrivas från land (vintertid på sjöis) och fiske får ske med ett (1) spö/fiskare.
Kom ihåg att betalningsbekräftelsen från banken och det rätt ifyllda formuläret ska vara med när du fiskar, det är ditt fiskekort!