Betalningsanvisningar gällande från år 2017/18 (steg 1)
Innan du går vidare: "Läs igenom den här sidan noga!"

Grundförutsättningar för att kunna köpa fiskekort via internet är en
dator med inkopplad skrivare och en internetuppkoppling.

Kontrollera först om Fallbergstjärn är avlyst på den här länken innan du går vidare!

Betala först in avgiften via din Internetbank/Plusgirot till föreningens plusgirokonto 215721-2.

Ange på bankens meddelandefält ditt telefonnummer!

Skriv ut din betalningsbekräftelse från banken och ta med den när du åker och fiskar.
Visa upp betalningsbekräftelsen och formuläret som du skapar i nästa steg om någon medlem i föreningen frågar.

Fyll i formuläret och skapa fiskekortet genom att klicka på länken längst ner på högra sidan!

Fiskekortspriser
Fiskekort till Fallbergstjärn: 80 kr dag efter 2018-01-01 100 kr/dag. Fiskekortet är ett dagkort och gäller mellan kl. 00.00 - 24.00

Ny medlem
Årsavgiften gäller för hel familj och barn under 15 år i kortinnehavares sällskap från och med 2018-01-01   400 kr/år
Medlemskort för ungdomar 15-19 år samt ungdomar under 15 år utan målsmans sällskap gäller särskilt ungdomskort: 200 kr/år.
Ny medlem hämtar ut föreningens fiskeregler på den här sidan: http://bsfk.gussjon.se/#home (Fiskeregler som en pdf-fil)

Medlemsförmån
Medlem i Brunnsviks Sportfiskklubb har möjlighet att lösa ett eller flera så kallat gästkort, ett dagkort,
där värden kan ta med sig en/flera icke medlem/medlemmar till Norra Gussjön: 80 kr/dag, från och med 2018-01-01 100kr/dag


Fiskeregler

Fallbergstjärn omfattar hela året för medlemmar. Styrelsen förbehåller sig rätten att avlysa fiske i Fallbergstjärn i samband med fiskisättning eller eventuell utlåning. Max två (2) fiskar/dag och max fyra (4) fiskar vecka. Detta gäller ädelfisk över 25 cm.
Vid dagkort gäller två (2) ädelfiskar per dag över 25 cm. Fiske får endast bedrivas från land (vintertid på sjöis) och fiske får ske med ett (1) spö/fiskare.
Återgå till föregående sida ©n-e nordqvist 2017

Fortsätt till nästa sida och steg 2